ROOPAKK

Tänapäeval on kiirelt populaarsust kogumas keskkonnasäästlik ehitusmeetod, mida kutsutakse nn. põhupakk-ehituseks ning valminud maju  põhupakk-majadeks või põhumajadeks. Põhupakkidele on oma olemuselt väga sarnased roopakkid, milledest ehitamine on isegi mõnevõrra lihtsam, kui põhupakkidest ehitamine. Erinevus tuleb kõige selgemini esile, kui juhtida tähelepanu roo paremale niiskustaluvusele ja ilmastikukindlusele.

Roomaja OÜ valmistab roopakke vaid kinnitatud tellimuse alusel.